Ajankohtaista

11.12.2017Viimeisimmät uutisetLue lisää »29.5.2017PEVISA-ohjelma vuosille 2018-2022Lue lisää »1.12.2017Yhdistyksen jalostussuositus 1.1.2018 alkaenLue lisää »16.11.2017Syyskokous 29.11.2017 HyvinkäälläLue lisää »13.10.2017Rally-tokon rotumestaruus 6.12.2017Lue lisää »

PEVISA ja JTO

Valkoinenpaimenkoira kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelman mukaan pentueen rekisteröinnin ehtona on:

  • molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. (01.01.2008)

  • molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1. (01.01.2008)

  • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha. (01.06.2010)
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. (01.06.2010)
  • Ulkomaalaisen uroksen kohdalla voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen tutkimus-/testituloksia, seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan PEVISA-tutkimukset.(01.06.2010)
  • Koiran tulee olla astutushetkellä luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA –vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A), samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi. (01.01.2011)
 

Huomioitavaa on, että PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten olla voimassa astutushetkellä.
Kaikki poikkeusluvat myöntää Suomen Kennelliitto, hakemukset toimitetaan Suomen Valkoinenpaimenkoirayhdistykselle puoltoa varten, josta ne toimitetaan edelleen SSKY:lle ja sieltä viimeiseksi Kennelliittoon.
Koko prosessiin on varattava runsaasti aikaa.

Tarkistathan aina voimassa olevan koirarekisteriohjeen hyvissä ajoin ennen astutusta. http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet/kasvatus-ja-terveys

 

Jalostuksentavoiteohjelma JTO (pdf.)