Ajankohtaista

10.12.2018Viimeisimmät uutisetLue lisää »29.10.2018Terveys- ja ruokintakysely 2018Lue lisää »29.5.2017PEVISA-ohjelma vuosille 2018-2022Lue lisää »20.11.2018Syyskokous 24.11.2018Lue lisää »9.11.2018Rotujärjestö päivittää valokuviaanLue lisää »

SUOMEN VALKOINENPAIMENKOIRA – FINLANDS VIT HERDEHUND RY


JALOSTUSSUOSITUS 1.1.2018 alkaen, lisäys kohdassa 3 voimassa 1.9.2018 alkaen.

Yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2017 hyväksyttiin uusi jalostussuositus vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa PEVISA-ohjelmaa. Myös jalostussuositus astuu voimaan 1.1.2018.

1.  Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksin keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Luustokuvauksien alaikäraja on 18 kk.

2. Kyynärkuvaustulos 0 tai 1      - 1-kyynäräistä tulee käyttää vain 0-kyynäräisen kanssa.

3. Pentueen molemmista vanhemmista tulee olla LTV‐lausunto. (Lisätty, voimassa 1.9.2018 alkaen) Pentueen toisen vanhemman tulee olla kuvattu selästä LTV:n ja SP:n osalta terveeksi (LTV0, SP0). Välimuotoisen lanne-risti nikaman osalta tulokset LTV3 ja LTV4 eivät täytä suositusta.

4. Voimassa oleva silmätarkastuslausunto. - Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha.

5. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu DM:n (Degeneratiivinen Myelopatia) osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta.

6. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu MDR1 osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta.

7. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua.

8. Näyttelytulos vähintään arvostelulla H (hyvä) kahdelta eri tuomarilta   - Tuloksista toisen on oltava saatu aikuisiällä, eli vähintään avoimesta luokasta.

9. Narttua saa pennuttaa enintään kerran 10 kk:ssa - Suomen Kennelliiton yleisten suositusten tulee täyttyä.

10. Jalostuskoiran vähimmäisikä on 24 kk sekä nartuilla että uroksilla.

11. Hyväksytysti suoritettu luonnetesti. - Testitulos osa-alueittain tulee toimittaa pentueilmoituksen yhteydessä, mikäli se ei ole KoiraNetissä nähtävillä.

12. Ulkomaalaisen koiran tulee olla suorittanut jokin luonnetta mittaava testi tai sillä tulee olla koulutustunnus. Ulkomaisen koiran tulee olla suorittanut jokin seuraavista: luonnetesti, MH, Korad, MAG-test, BH, IPO, IPO-R, IPO-FH, FH tai muu kansallinen/kansainvälinen koulutustunnus, jalostustarkastus

Yhdistyksen jalostussuositus koskee kaikkia astutuksia.