Jalostussuositus

Jalostussuositus on listaus toivottavista ehdoista jalostusyksilöille. Erona PEVISA-ehtoihin jalostussuositukset eivät ole ehdollisia, vaan jalostussuositukset täyttämättömänkin yksilön/yhdistelmän jälkeläiset rekisteröidään rotuun normaalisti. Jalostussuosituksen tarkoitus on ohjata jalostustyötä kohti terveempää ja hyväluonteisempaa koiraa tuomalla esiin paitsi kasvattajille, myös pennunostajille niitä seikkoja, joita jalostusyksilöissä ja siten koko rodussa tulee vaalia.

JALOSTUSSUOSITUS - voimassa 1.1.2023 alkaen

1. Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja (PEVISA). Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksin keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Luustokuvauksien alaikäraja on 18 kk  (PEVISA).

2. Kyynärkuvaustulos 0 tai 1 (PEVISA). 1-kyynäräistä tulee käyttää vain 0-kyynäräisen kanssa. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

3. Selästä LTV-kuvaus (PEVISA). Pentueen toisen vanhemman tulee olla kuvattu selästä LTV:n ja SP:n osalta terveeksi (LTV0, SP0). Välimuotoisen lanne-ristinikaman osalta tulokset LTV2, LTV3 ja LTV4 eivät täytä suositusta. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

4. Voimassa oleva silmätarkastuslausunto (PEVISA). Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha. (PEVISA) Toisen vanhemmista tulee olla silmätarkastettu terveeksi. Diagnosoitu pannus (keratiitti), plasmooma, perinnöllinen harmaakaihi (katarakta), PHTVL/PHPV asteet 2-6, totaali RD (retinal dysplasia) tai näköhermon coloboma eivät täytä jalostussuositusta. (Yhdistyksen jalostussuositus)

 5. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu DM:n (Degeneratiivinen Myelopatia) osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

6. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu MDR1 osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

7. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua (PEVISA). Nartun osalta neljäs ja viides pentue eivät täytä suositusta. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

8. Sukusiitosprosentti ei saa ylittää viidellä sukupolvella laskettuna 6,25 %. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

9. Näyttelytulos vähintään arvostelulla H (hyvä) kahdelta eri tuomarilta - Tuloksista toisen on oltava saatu aikuisiällä, eli vähintään avoimesta luokasta. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

10. Narttua saa pennuttaa enintään kerran 10 kk:ssa. (Yhdistyksen jalostussuositus) Suomen Kennelliiton yleisten suositusten tulee täyttyä. (Kennelliiton rekisteriohje) 

11. Jalostuskoiran vähimmäisikä on 24 kk sekä nartuilla että uroksilla. (Yhdistyksen jalostussuositus) 

12. Hyväksytysti suoritettu luonnetesti. (Yhdistyksen jalostussuositus) (PEVISA:n mukaan kelpaa myös hylätty luonnetesti, MH-luonnekuvaus, pelastuskoirakoe (IPOR-A) ja ykköstulos palveluskoirakokeista. Käyttäytymiskoe ei kelpaa.) - Testitulos osa-alueittain tulee toimittaa pentueilmoituksen yhteydessä, mikäli se ei ole KoiraNetissä nähtävillä. 

13. Ulkomaalaisen koiran tulee olla suorittanut jokin luonnetta mittaava testi tai sillä tulee olla koulutustunnus. Ulkomaisen koiran tulee olla suorittanut jokin seuraavista: luonnetesti, MH, Korad, MAG-test, BH, IPO, IPO-R, IPO-FH, FH tai muu kansallinen/kansainvälinen koulutustunnus, jalostustarkastus) 

Kaikki kohdat koskevat myös ulkomaisia koiria. (pl. kohta 12)