PEVISA ja JTO

Valkoinenpaimenkoira kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelman mukaan pentueen rekisteröinnin ehtona on:

  • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkanivel-, kyynärnivel- ja LTV-lausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
  • Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Keskeytettyä tulosta ei hyväksytä. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A).
  • Ohjelma on voimassa 1.1.2023 – 31.12.2027.

Ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä uroksen luonnetta testaavia tutkimustuloksia. Tämä poikkeuslupa koskee korkeintaan kahta pentuetta/uros.  

Huomioitavaa on, että PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten olla voimassa astutushetkellä.Kaikki poikkeusluvat myöntää Suomen Kennelliitto, hakemukset toimitetaan Suomen Valkoinenpaimenkoirayhdistykselle puoltoa varten, josta ne toimitetaan edelleen SSKY:lle ja sieltä viimeiseksi Kennelliittoon. Koko prosessiin on varattava runsaasti aikaa.

Tarkistathan aina voimassa olevan koirarekisteriohjeen hyvissä ajoin ennen astutusta.