ROTU & JALOSTUS

Voit kysellä rodusta neuvonnastamme:

Riina Laaksonen
puh. 050 360 6671 
email. pentuvalitys.valkkari(at)gmail.com

Jalostustoimikunta ja sen tehtävät

Jalostustoimikunnan nimeää yhdistyksen hallitus. Jalostustoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja 3 jäsentä, tai useampia, mikäli hallitus niin päättää. Kausi kestää kaksi vuotta.

Puheenjohtaja hoitaa jalostustoimikunnan tiedotuksen. Toimikunta voi pyytää avukseen asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan, esimerkiksi jalostusohjesäännön uudistamistyöhön. Tällöin asiantuntijajäsenillä on vain neuvoa antava toimenkuva, he eivät osallistu varsinaisiin päätöksiin. Jalostustoimikunta pitää kokouksia tarvittaessa ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jalostustoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja rodun jalostuksellisiin kysymyksiin paneutuvana elimenä.

Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta, ainoastaan rodun parasta tarkoittavaa ja ottaa huomioon koko käytettävissä oleva koirakanta. Jalostustoimikunta pyrkii aktivoimaan yhdistyksen jäseniä tutkituttamaan koirien terveyttä sekä testaamaan koiriensa luonne- ja käyttöominaisuuksia. Toimikunta huolehtii rodun pentuvälityksestä tai delegoi tehtävän jalostustoimikunnan ulkopuoliselle henkilölle. Pentuvälittäjän tulee tuntea rotu hyvin ja kyetä vastaamaan pennunostajien kysymykseen rodusta sekä esittelemään puolueettomasti pentueet, jotka sillä hetkellä ovat välityksessä. Jalostustoimikunta antaa tarvittaessa myös tietoa astutuksesta, synnytyksestä, pentujen rekisteröinnistä yms. sekä antaa ohjeita pentujen luovutuksesta.

Tavoiteohjelman toteutus

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu jalostuksen tavoiteohjelman laadinta ja ylläpito. Jalostustoimikunnan tulee myös seurata tavoiteohjelman noudattamista ja antaa ohjeita ja palautetta kasvattajille sen toteutumisesta. Jalostustoimikunta päivittää vuosittain valkoistenpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelman tilastojen ja taulukoiden osalta. Jalostustoimikunta seuraa koirakannan rotutyypillisyyttä (rodunomaisuutta) ja fyysistä ja psyykkistä tasoa sekä perinnöllisten sairauksien ja vikojen tilannetta ja antaa tarvittaessa muutosehdotuksia jalostuksen tavoiteohjelmaan.