Pentulista

Yhdistyksen pentulistalla ilmoitetaan kaikki kasvattajalistalla olevien kasvattajien PEVISA-ehdot täyttävät pentueet. Lista on kasvattajille maksuton. Ilmoitus on syntyneiden pentujen listalla kaksi kuukautta pentujen syntymästä, jonka jälkeen yhdistys arkistoi sen tilastointia varten. Suunnitelmissa olevat pentueet ovat listalla, kunnes pennut ovat syntyneet tai ilmoitus on muuten vanhentunut.

SYNTYNEET PENTUEET
SUUNNITTEILLA OLEVAT


Syntyneet ja suunnitellut pentueet ilmoitetaan AINA täyttämällä:

PENTUEILMOITUS

Ilmoitukseen voi nyt lisätä kuvat liitetiedostoina. Jos et onnistu, alla sähköpostiosoite:

Ilmoitukseen liitettävät kuvat vanhemmista voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen pentuvalitys.valkkari(at)gmail.com (Mieluiten sivusta otettu seisomakuva.)

Jos olet täyttänyt pentueilmoituksen jo pentuesuunnitelmasta, voit ilmoittaa pentueen syntymästä tällä lomakkeella:

Ilmoitus pentueen syntymästä

Kasvattajalistan kasvattajien tulee ilmoittaa kaikki teettämänsä pentueet yhdistykselle pentueilmoituksella. Pentueet tulee ilmoittaa 4 viikon kuluessa niiden syntymästä. Määräajan ylityksestä kasvattajaa huomautetaan kerran. Huomautuksesta huolimatta ilmoittamatta jättäminen tai toistuva ilmoittamatta jättäminen johtaa 12 kuukauden määräaikaiseen poistoon kasvattajalistalta. Jos pentue ei täytä PEVISA-ehtoja, pentuetta ei laiteta pentulistalle.

Pentulistan tiedot ovat kasvattajan ilmoittamia. Pentulistan ilmoituksessa tulee kertoa kaikki kasvattajan tiedossa olevat terveys- ja muut tulokset (10.2.2016 alkaen listalla näkyvät vain virallisten selkälausuntojen tulokset). Jos kasvattaja jättää tiedossaan olevian tuloksia julkaisematta tai ilmoittaa virheellisiä tietoja, pentuilmoitus, samoin kuin kasvattajan yhteystiedot, voidaan poistaa yhdistyksen nettisivuilta. Jokaisen pentueen kohdalla kerrotaan täyttääkö se yhdistyksen (astutuspäivänä voimassaolevan) jalostussuosituksen tai miltä osin suositus jää täyttymättä.

HUOM! Myös ulkomaisella uroksella tulee olla voimassa oleva ECVO-tasoinen silmälausunto täyttääkseen jalostussuosituksen.

Suunnitellut pentueet

Yhdistyksen kasvattajalistalla oleva kasvattaja voi ilmoittaa suunnittelemansa ja mahdollisesti jo tulossa olevat pentueensa tälle listalle. Yhdistelmästä ilmoitetaan myös, täyttääkö se yhdistyksen jalostussuosituksen. 

Suunniteltu pentue voidaan lisätä listalle vasta, kun PEVISA täyttyy. Harrastuksista ilmoitetaan vain viralliset SKL:n tuloksissa näkyvät suoritukset/tulokset ja SKL:n ulkopuoliset harrasteet ilmoitetaan harkinnan mukaan. (JTMK 29.3.2016)

PENTUESEURANTA

Kasvattajien on täytettävä pentueseurantailmoitus jokaisesta pentueesta viimeistään 6kk sisällä pentujen syntymästä.

Pentueseurantalomake