Pentueilmoitus - suunniteltu tai syntyneet

Emän lonkkatulos - VASEN *
Emän lonkkatulos - OIKEA *
Emän kyynärtulos - VASEN *
Emän kyynärtulos - OIKEA *
Emän silmät *
Emä on suorittanut *
Emän DM-tulos *
Emän MDR1-tulos *
Ulkomainen uros *
Isän lonkkatulos - VASEN *
Isän lonkkatulos - OIKEA *
Isän kyynärtulos - VASEN *
Isän kyynärtulos - OIKEA *
Isän silmät *
Isä on suorittanut *
Isän DM-tulos *
Isän MDR1-tulos *
Yhdistelmä täyttää astutushetkellä voimassa olevan jalostussuosituksen *