Pentueilmoitus - suunniteltu tai syntyneet

Emän lonkkatulos - VASEN
Emän lonkkatulos - OIKEA
Emän kyynärtulos - VASEN
Emän kyynärtulos - OIKEA
Emän silmät
Emä on suorittanut
Emän DM-tulos
Emän MDR1-tulos
Ulkomainen uros
Isän lonkkatulos - VASEN
Isän lonkkatulos - OIKEA
Isän kyynärtulos - VASEN
Isän kyynärtulos - OIKEA
Isän silmät
Isä on suorittanut
Isän DM-tulos
Isän MDR1-tulos
Yhdistelmä täyttää astutushetkellä voimassa olevan jalostussuosituksen