Nuorten koirien lonkkanivelen kasvuhäiriötutkimus Helsingin yliopistolla

3.3.2020

Helsingin Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa on meneillään tutkimus, jossa tutkitaan fysioterapian vaikuttavuutta nuorten koirien lonkkien kasvuhäiriöön (lonkkaniveldysplasia) ja sitä seuraavaan nivelrikkoon. Tutkimukseen otetaan pentueseulonnan jälkeen pentueita, joiden vanhemmilla on virallinen lonkkakuvaustulos. 

KASVATTAJAT ja omistajat HUOMIO!

Kaikki tutkimukseen osallistuvat pentueet etsitään pentueseulontojen avulla. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa apua tarvitaan nimenomaan kasvattajilta, jotka ovat 
halukkaita kannustamaan koko pentuettaan osallistumaan tutkimukseen. Tämä on tutkimukselle 
tärkeää mahdollisimman luotettavan tutkimusotoksen saamiseksi. Tutkimukseen voi kuitenkin 
ilmoittautua yhtä lailla kuka tahansa pentujen omistajista, kunhan hän saa innostettua mukaan 
vähintään kolmen muun pentuesisaruksen omistajat.

Jos sinulla on helmi-heinäkuussa 2020 16 viikkoa täyttäviä pentueita, joiden vanhempien lonkista on 
virallinen lonkkakuvaustulos, koskee kutsu tutkimukseen mahdollisesti juuri sinua. Tutkimustyhmä kutsuu siis koko pentueen (vähintään neljä pentua pentueesta) osallistumaan tutkimusten ensimmäiseen vaiheeseen pentujen ollessa 16 viikon ikäisiä. Vaikka lonkkanivelen kasvuhäiriön omaavien 
pentujen olemassaoloa pentueessa on mahdotonta arvata, toivomme osallistujiksi ensimmäiseen 
vaiheeseen nimenomaan pentueita, joiden jommankumman vanhemman aiemmissa pentueissa 
on nähty lonkkanivelen kasvuhäiriön omaava pentu tai pentuja, tai jos vanhemmilla tai niiden 
lähisuvussa tiedetään esiintyneen lonkkien löysyyttä.

Tarkempaa tietoa liitteessä: 

Jos olette kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen pentueenne kanssa, tai haluatte lisätietoa 
tutkimuksesta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä eläinlääkäri Ella Söderlundiin sähköpostitse: 
ella.soderlund(at)helsinki.fi