Uusi jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027

5.10.2022

Valkoisellepaimenkoiralle on laadittu Uusi jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027. Se on Kennelliiton ennakkotarkastajan hyväksymä 27.9.2022. 
Rotuyhdistyksen syyskokouksessa 5.11.2022 esitetään hyväksyttäväksi valkoisenpaimenkoiran Uusi jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027 sekä PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027. PEVISA-ohjelman esitetään jatkuvan ennallaan. 

Kuva toimii linkkinä uuteen jalostuksen tavoiteohjelmaan 2023-2027. 


Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelmassa pentueen rekisteröintiehtona on 1.1.2018 alkaen:

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkanivel-, kyynärnivel- ja LTV-lausunto
  sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja
  kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on
  lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle pitää
  käyttää A-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa
  olla 24 kk vanhempi.
 • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua, viimeinen rajan
  ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Keskeytettyä tulosta ei
  hyväksytä. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-
  luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A).
 • Ohjelma on voimassa 1.1.2023 – 31.12.2027.

Huomioitavaa on, että PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten olla voimassa
astutushetkellä.
Ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä uroksen
luonnetta testaavia tutkimustuloksia. Tämä poikkeuslupa koskee korkeintaan kahta
pentuetta/uros.