Uusi jalostuksentavoiteohjelma 2023-2027 on astunut voimaan

12.1.2023

Valkoisellepaimenkoiralle on laadittu Uusi jalostuksen tavoiteohjelma 2023-2027. Uusi JTO on hyväksytty Kennelliiton ennakkotarkastajan osalta 27.9.2022, rotuyhdistyksen syyskokouksessa 5.11.2022, rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2022 ja Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 12.12.2022. JTO on astunut voimaan 1.1.2023 ja on voimassa 31.12.2027 asti. Samalla on hyväksytty valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelman jatkuminen ennallaan vuosille 2023-2027. 

Kuva toimii linkkinä uuteen jalostuksen tavoiteohjelmaan 2023-2027. 

Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelmassa pentueen rekisteröintiehtona on 1.1.2023-31.12.2027:

  • Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkanivel-, kyynärnivel- ja LTV-lausunto
    sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla
    täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
  • Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Keskeytettyä tulosta ei
    hyväksytä. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A).

Huomioitavaa on, että PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten olla voimassa
astutushetkellä.
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä luonnetta testaavia tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)