Jalostusuroksen ilmoittaminen

Jalostustoimintakunta kokoaa kaikkien Suomessa asuvien jalostuskelpoisten valkoistenpaimenkoiraurosten tietoja 
jalostusuroslistalle urosten omistajien ilmoittamien tietojen mukaisesti. Lista toimii kasvattajien apuna jalostusuroksia etsittäessä. Uroksen omistaja päättää kuitenkin aina antaako koiraansa kyseessä olevalle nartulle. 

Uroslistalle pääsevän koiran tulee täyttää uroslistan säännöt, jotka tarkistetaan tarvittaessa yhdistyksen vuosikokouksessa jalostussuositusta käsiteltäessä. 

Uroksen tulee täyttääseuraavat vaatimukset: 

  • Koiran tulee täyttää PEVISA
  • Koiran tulee olla suorittanut luonnetesti hyväksytysti 
  • Koiralla tulee olla näyttelytulos vähintään arvosanalla H(hyvä) 
  • Koiran tulee olla terve ja jalostussuosituksen vaatimat tarkastukset pysyvät voimassa 
  • Koira voidaan poistaa uroslistalta, jos koirasta annetut tiedot ovat virheellisiä, PEVISANvaatimukset eivät enää täyty tai jos huomataan muita väärinkäytöksiä 
  • Uroslistalle merkitään erikseen täyttääkö koira jalostussuosituksen 

Uroslista on yhdistyksen jäsenille maksuton ja muille se maksaa 25 €/vuosi. 
Uroksen omistajan tulee hoitaa mahdollinen jatkovuosi-ilmoitus ennen vuoden voimassaolon päättymistä, muuten tiedot poistetaan listalta. 

Uroksen voi ilmoittaa listalle lähettämällä koiran tiedot (vähintään nimi, rekisterinumero, karvanlaatu ja terveystiedot) sähköpostilla osoitteeseen uroslista.valkkari(at)gmail.com ja liittämällä mukaan hyvälaatuisen valokuvan koirasta (mielellään pää- ja sivukuvat). Muista ilmoittaa myös ajantasaiset omistajan yhteystiedot sekä 
tieto yhdistyksen jäsenyydestä. 

Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt uroslistan säännöt vuosikokouksessa 16.5.2015.